Graphic
Odgoj i proizvodnja najkvalitetnijih
  ćurića i pilića na teritoriji Republike Srbije

Farma...

farm Farma se nalazi u selu Glibovac, opština Smederevska Palanka, udaljena od Beograda 70 km. Prostire se na 65 000 kvadratnih metara sa proizvodnim halama od 5 000 metara kvadratnih sa potpunom automatizacijom (ventilacija, grejanje, napajanje i ishrana),
Registrovana je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa rešenjem o dozvoli izvoza.
Snabdevanje vodom je iz sopstvenog bunara a napajanje el. energijom je preko trafoa koji se nalazi u krugu farme i preko benzinskog agregata.

Cleokupna farma i objekti su pokriveni najsavremenijom video opremom za nadzor.